Zatraži ponudu

Villa Dinarica
+387 61 478 076

S1 A007

Arhitektura

S1 A007 - Na Prodaju

1. ULAZ2,16 M2
2. KUHINJA SA TRPE.14,95 M2
3. DNEVNI BORAVAK10,02 M2
4. DEGAŽMAN1,43 M2
5. KUPATILO3,55 M2
6. SOBA 19,45 M2
7. SOBA 29,23 M2
UKUPNO50,79 M2

Galerija

Dinarica
Dinarica
Dinarica
Dinarica
Dinarica
Dinarica
Dinarica

Zatraži ponudu

Vaša privatnost nam je važna. Kada nam pošaljete e-mail, vaša e-mail adresa se čuva u našoj bazi podataka. Ovo nam omogućava da vas povremeno informišemo o dodatnim informacijama vezanim za nekretnine na Villa Dinarica na Jahorini. Obećavamo da ćemo vašu e-mail adresu koristiti isključivo u svrhu pružanja relevantnih informacija i nećemo je dijeliti s trećim stranama. U bilo kojem trenutku možete se odjaviti s naše liste primatelja e-pošte.